FÖRÄNDRING

Om er organisation vill skapa förändring.
Från insidan. På riktigt.

Förändringsledning

I framgångsrika företag är förbättning en vana. För att uppnå det krävs insikt vad som motiverar medarbetare och vad som egentligen gör att en organisationen uppnår önskat resultat. Ofta drivs inget förändringsarbete kontinuerligt utan man jobbar på av olika anledningar tills ett kritiskt läge uppstår. För att undvika det jag kan stötta i det långsiktiga förändringsarbetet men även hjälpa till när problem eskalerat till en kris. Då är ofta en utomstående part en förutsättning för att effektivt komma fram till en lösning.

Chefscoaching

Att vara chef kan ofta både vara ensamt och komplext, där du ständigt utsätts för små som stora problem och beslut. För dig som chef och ledare är det viktigt att stanna upp och reflektera, att lära känna dig själv och dina styrkor och svagheter för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Detta är lika viktigt i din nuvarande roll som för din personliga utveckling och karriär. Handledningen är resultatinriktad och du får som chef stöttning i att hitta nya vägar, tillvarata dina medarbetares förmågor och våga anta utmaningar.

Personalutveckling

Varje framgångsrikt företag drivs av delaktiga och motiverade medarbetare. Men människor är under ständig förändring liksom organisationer, vilket är en utmaning. Med personalutvecklande coaching stöttar jag medarbetaren att se vad hon/han kan göra för sig själv och för organisationen. Coachingen gör medarbetaren medveten om sina mål, styrkor och vägen fram till målen. Syftet är att lyfta medarbetaren till nästa nivå och öka motivationen. Detta kan användas både till att utveckla högpresterande medarbetare såväl som att skapa beteendeförändringar.

Adress


Box 2049, 61102 Nyköping

Telefon


0700-422 420